Certificaten Neopixels

Ieder land stelt zijn eigen kwaliteitseisen, het ene land is strenger dan het andere. Het systeem Neopixels is in verschillende landen volgens diverse keurmerken gecertificeerd. Zo bestaat er voor Nederland een Neopixels KOMO-attest van SKG-IKOB en voor België een Neopixels ATG technische goedkeuring van BUtgb.

Neopixels België
www.neopixels.be

© Copyright 2013 Neopixels Insulation BV • Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Neopixels. Neopixels en Neofixx zijn geregistreerde merknamen van Neopixels Insulation bv. Neopor en BASF zijn geregistreerde merknamen van afdelingen of verbonden bedrijven van BASF. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.