Milieuduurzaamheid

Neopixels hebben een uitstekende eco-balans. Bij het produceren van Neopixels wordt rekening gehouden met het milieu. Neopixels besparen in hun levenscyclus 330 keer de energie die nodig is om het materiaal te produceren en hebben daardoor een zeer hoge eco-efficiëntie.

Bij een eco-efficiëntie-analyse wordt gekeken naar producten en processen vanuit zowel de economische als de ecologische standpunten. In vergelijking met alternatieve producten, hebben Neopixels veel economische voordelen met een lagere milieu-impact.
Als het gaat om energie-efficiënt na-isoleren van gebouwen, dan leveren Neopixels een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat.

Milieuduurzaam

Neopixels gemaakt van Neopor, hebben een uitstekende Eco Balans.

 

 

milieuduurzaam

Neopixels België
www.neopixels.be

© Copyright 2013 Neopixels Insulation BV • Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Neopixels. Neopixels en Neofixx zijn geregistreerde merknamen van Neopixels Insulation bv. Neopor en BASF zijn geregistreerde merknamen van afdelingen of verbonden bedrijven van BASF. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.