Waarmaken wat je belooft

Neopixels biedt de mogelijkheid om samen met de installateur en u als huisvestingsmaatschappij gezamenlijk inspectiebezoeken uit te voeren op uw renovatie-projecten.
Naast een check op uitvoering van de STS-71-1 nemen wij monsters af voor controleproeven in het Neopixels laboratorium. De resultaten van de monsternemingen worden aan u teruggekoppeld in een meetrapport.

 

 

 

kwaliteitsborging

© Copyright 2013 Neopixels Insulation BV • Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Neopixels. Neopixels en Neofixx zijn geregistreerde merknamen van Neopixels Insulation bv. Neopor en BASF zijn geregistreerde merknamen van afdelingen of verbonden bedrijven van BASF. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.