Opleiding voor kwaliteit en erkenning

Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, voeren we doorlopend productcontroles volgens ISO 9001 uit. De isolatiewerkzaamheden op de bouwplaats vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur.


Ondersteuning installateurs

Neopixels vindt het belangrijk om te investeren in de medewerkers van onze installateurs. Daarom is de Neopixels Academy opgericht. De Academy is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van onze installateurs. Daarnaast is het een goede manier om de uitvoerders beter te leren kennen en ze erkenning te geven voor hun betrokkenheid. De opleidingen binnen de Neopixels Academy worden door onszelf ontwikkeld en worden verzorgd door onze eigen instructeurs.

Neopixels Academy

Neopixels België
www.neopixels.be

© Copyright 2013 Neopixels Insulation BV • Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Neopixels. Neopixels en Neofixx zijn geregistreerde merknamen van Neopixels Insulation bv. Neopor en BASF zijn geregistreerde merknamen van afdelingen of verbonden bedrijven van BASF. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.